Itálie ~ Info

Stručné a přehledné informace o Itálii: zeměpis, historie, hudba, významná italská města, kultura, politika, cestopis...

Hlavní strana | Návštěvní kniha | Mapa webu | Kontakt | Fotogalerie

↓ Skočit na obsah ↓


Hledání na www.italia.wz.cz

CNW:Counter


Umění

Biennale ~ Římské umění

Biennale

Biennale je jedna z nejdůležitejších a nejprestižnějších světových výstav současného umění, která se koná každé dva roky (v lichých letech) v Benátkách. Součástí je rovněž Benátský filmový festival, Biennale architektury a Biennale současné hudby. Mezinárodní festival současného tance se stal součástí Biennale v roce 1999.

Historie benátského Biennale je delší než jedno století, jelikož první Biennale vůbec se uskutečnilo v roce 1895. Na Biennale se vždy představovali progresivní umělci a nové trendy v oblasti umělecké tvorby. Pro široký kulturní záběr sahající přes umění, architekturu a hudbu až k tanci se Biennale teší každoročně velkému zájmu mezinárodní veřejnosti. Biennale probíhá zároveň na několika místech v Benátkách. Výstavní prostory poskytlo nejen město Benátky, ale i italské námořnictvo. Sbírky věnované současnému umění a architektuře najdete v areálu Giardini di Castello a v bývalých loděnicích Arsenale. Filmový festival probíhá v Palazzo del Cinema a v Palazzo del Casino` na ostrově Lido. Přehlídka tance, hudby a divadla pak probíhá v Teatro Piccolo Arsenale.

V roce 2007 probíhá 52. ročník Biennale, jehož mottem je Myslet smysly – Cítit myslí. Umění v přítomném čase. (Think with Senses – Feel with the Mind. Art in the Present Tense). Výstava současného umění probíhá do 21. listopadu 2007. Výstavy se účastní okolo stovky umělců ze 76 zemí. V Benátkách rovněž probíhá 34 doprovodných akcí. Ředitelem 52. ročníku Biennale je americký kurátor, kritik a umělec Robert Storr.

Více informací (použité zdroje)
http://www.labiennale.org/en/
http://www.labiennale.org/en/art/tickets/

Římské umění

Obecná charakteristika

Předchůdci Římanů na italské půdě byli Etruskové, proto vývoj římského umění byl na základě helenizovaného umění etruského. V době mezi 3. až 4. stol. př.n.l. se Řím stal pánem celé Itálie, pohltil etruské umění, a tak nepřímo navázal na řeckou tradici a později přímo na helenistické umění řecké.

Architektura

Charakteristická kombinace oblouku a architrávu, zděné klenby a dekorativní použití architektonických prvků. Římané byli vynikající technici; využívali všech tehdy známých stavebních principů. Dokázali zaklenou velké prostory. Vytvořili "ideální" model římského města s typickými stavbami: bazilika, divadlo, amfiteátr, cirk, termy, fóra... Hlavním stavebním materiálem byl kámen, cihly, novinka lité zdivo (obdoba betonu), mramorové obklady. Poschoďové budovy měly přízemí ve stylu dórském, ve vyšších patrech pak ionském, korintském nebo kompozitním (korintská hlavice s volutou). Kolosální měřítko – typický znak.

Cesty

Via Appia — z Řima do Capuy, dlážděná, původně široká 4,3 m; pak 8 m

Mosty

Trajánův most — přes Dunaj
Gardský most — Fr., délka 272m., výška 49 m., 1. st. př.n.l.

Divadla a amfiteátry

Koloseum — bylo dokončeno roku 80 n.l. V posledních letech své vlády dal Nero provést řadu staveb, které už opravdu hraničili s mánií. Údolí změnil v jezero, nad nímž se tyčila jeho obrovská socha, zvaná Kolos. Na místě jezera a poblíž Neronova Kolosu zbudovali Vespanius, Titus a Domitianus prakticky ze samých kamenných kvádrů flaviovský amfiteátr, známý pod jménem Koloseum. Elipsovitý amfiteátr (188x156) vyhovoval dokonale zápasům divoké zvěře a gladiátorů; a dík čtyřem pořadím, do kterých se členily stupně hlediště, se do něho vešlo skoro 45000 diváků na sezení a 5000míst na stání. Tři první podlaží jsou proražena arkádami (dórský, iónský, korintský), v nichž byly umístěny sochy. Původně měla stavba čtyři podlaží; když Koloseum chátralo, bylo použito jeho kamenů na jiné stavby, až jej papež vyhlásil roku 1641 za památník křesťanských mučedníků.

Termy

Diokleciánovy termy

Fóra

Náměstí obklopená význačnými budovami, zdobené sochami... Forum Romanum

Vítězné oblouky

Titův — v Římě
Trajánův — v Beneventu
Konstantinův — v Římě

Církevní stavby

Pantheon - kruhová stavba, patřící k vrcholům římské architektury. Je zaklenuta rozměrnou kopulí, která se opírá o cihlové oblouky a žebra, vyplněná betonem. Pantheon má dodnes původní mramorovou dlažbu, ale štukatury, zdobící kazetovou klenbu, byly odstraněny. Je zde pochován Raffael Santi.

Sochařství

Jeho základy je třeba vidět v etruském sochařství. Od 3. st. př. n. l. došlo k rozšiřování kontaktů z Řeckem. Řecké umění bylo V Římě velmi oblíbené; sochy se dovážely o získávaly z výbojů. Byli zváni řečtí umělci a hlavně byly prováděny četné kopie; proto se někdy těžko odlišuje, co je římské a co řecké. Římané však uplatňovali důsledněji realismus, věcnost, historické náměty. Přínosem římského sochařství je realistický portrét.

Augustus z Primaporty
Hlava císaře Trajána
Hlava císaře Decia
Jezdecká socha Marka Aurelia

Malířství

Nejvíce památek najdeme v Herkuláneu a Pompejích. Fresky a mozaiky inspirované řeckou, převážně helenistickou nástěnnou malbou. Malovali i architektonické prvky. Znali barevnou i tvarovou perspektivu. Uplatňovali ornament, malovali scény jako z divadla. Mozaika se uplatňovala i na stropě a podlaze. Malovali portréty enkaustikou; jsou to tzv. fajjúmské desky.


Itálie ~ Info | ©2003-2014 ~ Aktualizace: 03. 08. 2013 ~ Při použití textů uveďte odkaz na tento web. ~ Doporučujeme: www.ogonstore.cz