Itálie ~ Info

Stručné a přehledné informace o Itálii: zeměpis, historie, hudba, významná italská města, kultura, politika, cestopis...

Hlavní strana | Návštěvní kniha | Mapa webu | Kontakt | Fotogalerie

↓ Skočit na obsah ↓


Hledání na www.italia.wz.cz

CNW:Counter


Historie

Starověk a středověk

 • -2. až –1. tisíciletí příchod italických kmenů
 • -10. až –8. století příchod Etrusků
 • -753 založen Řím
 • -510 Řím prohlášen republikou
 • - 272 ovládnutí celého Apeninského poloostrova
 • -271 až –264 1. punská válka
 • -219 až –201 2. punská válka (Hanibal stanul u Říma)
 • -149 až –146 3. punská válka (získání Řecka a Makedonie)
 • -73 až –71 Spartakovo povstání
 • -59 až –44 vláda Caesara
 • -31 Octavian poráží Antonia a Kleopatru (získání Egypta)
 • -30 až 14 vláda Octaviana
 • 98 až 117 vláda Trajána (Řím císařstvím)
 • 161 až 180 vláda Marca Aurelia (největší rozmach Říma)
 • 476 zánik Římské říše
 • 5. až 6. století germánské kmeny ovládly sever, Byzanc ovládla jih
 • 754 Řím jádrem církevního státu
 • 9. až 10. století vzestup námořních městských států
 • 13. až 15. století největší rozmach Benátek, Milána a Florencie

Novověk

 • 1494 až 1559 italské války (území získávají Habsburkové)
 • 1701 až 1748 rozdělení Itálie mezi Rakousko, Španělsko a Savojsko
 • 1796 Království italské pod patronátem Napoleona
 • 1815 vzniká Království obojí Sicílie, Sardinské království
 • 19. století sjednocování Itálie
 • 1848 vyhlášení Římské republiky
 • 17.3. 1861 vyhlášení Italského království
 • 1870 sjednocení Itálie s Církevním státem, Řím hlavním městem
 • 1887 až 1891 koloniální expanze (získáno Somálsko a Eritrea)

Dvacáté století

 • 1911 až 1912 tripolská válka (získání Libye)
 • 1915 vstup do 1. světové války
 • 1919 získání jižního Tyrolska, Istrie a dalmátských měst
 • 1922 vláda Benita Mussoliniho (fašistická diktatura)
 • 1935 až 1936 získána Habeš (Etiopie)
 • červenec 1940 vstup do 2. světové války
 • 1943 vylodění spojenců na Sicílii
 • 2.6.1946 vyhlášena republika
 • 1947 ztráta všech kolonií, Istrie a ostrovů v Egejském moři
 • 1948 vstup do NATO
 • 1.1.1999 Euro oficiální měnou
 • 28.2.2002 definitivní konec italské liry

(převzato z www.miras.cz)


Itálie ~ Info | ©2003-2014 ~ Aktualizace: 03. 08. 2013 ~ Při použití textů uveďte odkaz na tento web. ~ Doporučujeme: www.ogonstore.cz