Itálie ~ Info

Stručné a přehledné informace o Itálii: zeměpis, historie, hudba, významná italská města, kultura, politika, cestopis...

Hlavní strana | Návštěvní kniha | Mapa webu | Kontakt | Fotogalerie

↓ Skočit na obsah ↓


Hledání na www.italia.wz.cz

CNW:Counter


Questo Piccolo Grande Amore

Claudio Baglioni

Quella sua maglietta fina | Ten světlý svetr na ní
Tanto stretta al punto che immaginavo tutto... | Tak přiléhavý, že jsem si představil všechno..
E quell´aria da bambina | A to její dětské chování
Che non gliel´ho detto mai | Nikdy jsem jí to neřekl
Ma io ci andavo matto... | Ale byl jsem do něj blázen
E chiare sere d´estate, il mare, i giochi, le fate | A jasné letní večery, moře, hry, pohádky
E la paura e la voglia di essere nudi | A strach a touha být nazí
Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate | Polibek na slané rty, oheň, smích
E far l´amore giú al faro | Milování na majáku
"Ti amo davvero! Ti amo, lo giuro! | "Miluji tě, opravdu! Miluji tě, přísahám!
Ti amo, ti amo davvero!"... | Miluji tě! Miluji tě, opravdu!"
...E lei, lei mi guardava noc sospetto | ...A ona, ona se na mě nedůvěřivě podívala
Poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto | Pak se usmála a přitiskla mě blíž
Ed io, io non ho mai capito niente | A já, nikdy jsem nerozuměl
Visto che oramai non me lo levo dalla mente | Věděl jsem, že od teď už nedostanu z hlavy
Che lei, lei era un piccolo grande amore! | Že ona, ona byla malou velkou láskou!
Solo un piccolo grande amore! | Jen malou velkou láskou!
Niente piú di questo, niente piú!... | Nic víc než to, nic víc...!
Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore! | Tak moc mi chybí její malá velká láska
Adesso che saprei cosa dire | Teď bych chtěl vědět, co říct
Adesso che saprei cosa fare | Teď bych chtěl vědět, co dělat
Adesso che voglio un piccolo grande amore... | Teď chci malou velkou lásku
Quella camminate strana | Ten její zvláštní způsob držení těla
Pure in mezzo a chissá che, l´avrei riconosciuta | Rozpoznal bych ho kdykoli
Mi diceva "Sei una frana!" | Řekla mi "Jsi katastrofa!"
Ma io questa cosa qui | Ale já jsem tomu nikdy
Mica l´ho mai creduta... | Uvnitř neuvěřil
E lunge corse affannate incontro a stelle cadute | A dlouhý běh bez dechu k padlým hvězdám
E mani sempre piú ansiose di cose proibite | A ruce,které byly stále víc chtivé zakázaných věcí
E la canzoni stonate urlate al cielo lassú | A mimo melodii písně křičet k obloze
"Chi arriva prima a quel muro!" | "Kdo přichází první na tuto stěnu!"
"Non sono sicuro se ti amo davvero | "Nejsem si jistý, jestli tě opravdu miluji!
Non sono, non sono sicuro..." | Nejsem , nejsem si jistý...!"
...E lei tutt´ad un tratto non parlava | A ona náhle přestala mluvit
Ma le si leggeva chiaro in ficcia che soffriva | Ale člověk mohl vyčíst z jejího obličeje, že trpí
Ed io, io non lo so quat´é che ha pianto | A já, já jsem nevěděl, jak moc plakala
Solamente adesso me ne sto rendendo conto | Až teď si uvědomuji
Che lei, lei era un piccolo grande amore! | Že ona, ona byla malá velká láska!
Solo un piccolo grande amore! | Jen malá velká láska!
Niente piú di questo, niente piú! | Nic víc než to, nic víc!
Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore! | Tak moc mi chybí její malá velká láska
Adesso che saprei cosa dire | Teď bych chtěl vědět,co říct
Adesso che saprei cosa fare | Teď bych chtěl vědět, co dělat
Adesso che voglio unpiccolo grande amore... | Teď chci malou velkou lásku...


Itálie ~ Info | ©2003-2014 ~ Aktualizace: 03. 08. 2013 ~ Při použití textů uveďte odkaz na tento web. ~ Doporučujeme: www.ogonstore.cz